Tres idees per a comunicar durant un discurs

En el moment de fer un discurs es recomana utilitzar tres idees. No és convenient usar-ne més per no restar valor a les més importants. A més, si amb tres idees no n’hi ha prou per convèncer a l’audiència, ¿què més es podria afegir? Usar dos idees, o una sola, és poc per a un discurs.

Un cop seleccionades les tres idees cal ordenar-les. Es pot seguir un ordre natural o artificial. En el primer cas, les idees segueixen una disposició cronològica. En el segon, la seqüència és artificial ja que l’ordre es determina en funció de la rellevància de les idees, de manera que la més important es deixa pel final.

En el cas que calgui explicar un procés  d’una dotzena de punts o de diversos passos la solució es concentrar-los en tres grups. L’objectiu de parlar en públic és aconseguir que la audiència entengui el missatge.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *